Zasedání VVSPD rozhodlo o podobách soutěží a kalendáři pro rok 2008

Posted by

autoklub2.jpegV Kralovicích u Slaného se v sobotu konalo rozšířené jednání VV SPD o podobě soutěží pro rok 2008 a taky o tom, jak bude vypadat kalendář na příští plochodrážní sezonu u nás. Nejprve si můžete přečíst, jak budou jednotlivé soutěže probíhat, a taky můžete nahlédnout, kde se co v příštím roce pojede.

ROZPIS SOUTĚŽÍ PRO ROK 2008:
1. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ
V závodech startují jezdci přihlášení držitelem licence soutěžícího. Do závodů budou přijati přihlášení a kvalifikovaní jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel jiné národní licence FMN. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 071 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky jednotlivců.
SEMIFINÁLE
Uskuteční se jeden semifinálový závod. Startují jezdci, kteří se umístili v MČR jednotlivců v roce 2007 na 9. – 16. místě a přihlášení senioři. V případě, kdy počet přihlášených jezdců do semifinále převýší počet 18, uskuteční se semifinále s dvaceti jezdci na startu podle rozpisu B Přílohy N 071 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky jednotlivců. Doplnění startovní listiny bude provedeno jezdci juniorského Mistrovství České republiky podle pořadí v jejich mistrovství k 25. 4. 2008. Ze semifinále postoupí jezdci na 1. – 8. místě do finále Mistrovství České republiky 2008. Jezdci na dalších místech jsou kvalifikovanými náhradníky pro finále.

FINÁLE
Účastníky finále jsou jezdci, kteří ve finále MČR 2007 obsadili 1. – 8. místo. Startovní listina bude doplněna na základě výsledků semifinále MČR jednotlivců 2008. Jezdci, kteří se kvalifikovali do finále, jsou jeho účastníky během celého seriálu tří závodů.Finále Mistrovství České republiky pro rok 2008 se uskuteční jako seriál finálových závodů, jehož výsledky se sčítají. Jezdcům budou do celkové klasifikace započteny všechny získané body. Pokud se některý ze závodů neuskuteční ani v náhradním termínu do 26. 7., nebude na jeho výsledek brán zřetel a budou započteny pouze odjeté závody. Při rovnosti bodů po skončení seriálu je rozhodujícím kritériem v případě pořadí na 1. – 3. a 8. místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě. Jezdci na 1. – 8. místě v celkové klasifikaci si vybojují účast ve finále mistrovství České republiky 2009.

2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ DO 21 LET
Startují jezdci, kterým v den konání závodu je nejméně 15 let a v roce konání šampionátu nepřesáhnou věkovou hranici 21 let (jezdci narozeni v roce 1987 a mladší). V závodech startují jezdci přihlášení držitelem licence soutěžícího. Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 073 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů.

KVALIFIKACE
V případě, že k některému ze závodů Mistrovství České republiky juniorů bude přihlášeno více jak 16 jezdců, uskuteční se kvalifikační jízdy přihlášených jezdců k doplnění startovní listiny. Místo ve startovní listině závodu mají zajištěnou vždy jezdci, držitelé licence vydané AČR na 1. – 12. místě průběžné klasifikace mistrovství. Pořadatel finále má právo mít ve finále minimálně jednoho svého jezdce. Tím bude případně nejlépe umístěný jezdec pořadatele v této kvalifikaci. Pokud to bude jezdec, který skončí na horším než posledním postupovém místě z kvalifikace, postoupí jezdec pořadatele z kvalifikace na úkor posledního kvalifikovaného jezdce do závodu.

FINÁLOVÉ ZÁVODY
Uskuteční se 6 závodů Mistrovství České republiky. Mistrem České republiky se stane jezdec, který získá nejvíce bodů ze všech závodů seriálu. Při rovnosti bodů po skončení seriálu je rozhodujícím kritériem v případě pořadí na 1. – 3. místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě.

3. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ DO 19 LET
Startují jezdci, kterým v den konání závodu je nejméně 15 let a v roce konání šampionátu nepřesáhnou věkovou hranici 19 let (jezdci narozeni v roce 1989 a mladší). V závodech startují jezdci přihlášení držitelem licence soutěžícího. Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 073 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů.

KVALIFIKACE
V případě, že k závodu Mistrovství České republiky juniorů do 19 let bude přihlášeno více jak 16 jezdců, uskuteční se kvalifikační jízdy přihlášených jezdců k doplnění startovní listiny. Místo ve startovní listině závodu mají zajištěnou jezdci této věkové kategorie, držitelé licence vydané AČR na 1. – 12. místě průběžné klasifikace Mistrovství České republiky juniorů do 21 let. Pořadatel finále má právo mít ve finále minimálně jednoho svého jezdce. Tím bude případně nejlépe umístěný jezdec pořadatele v této kvalifikaci. Pokud to bude jezdec, který skončí na horším než posledním postupovém místě z kvalifikace, postoupí jezdec pořadatele z kvalifikace na úkor posledního kvalifikovaného jezdce do závodu.

FINÁLE
Finále Mistrovství České republiky pro rok 2008 se uskuteční jako samostatný finálový závod, jehož pořadí bude i pořadím v MČR juniorů do 19 let pro rok 2008.

4. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOJIC
Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, která jsou do soutěže přihlášena prostřednictvím plochodrážních klubů nebo jako samostatný soutěžící. Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Družstvo tvoří dva závodníci uvedení na zvláštní soupisce. Jezdci mají právo startu v libovolném družstvu. Každý jezdec však může být uveden pouze na jediné soupisce. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 A Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky dvojic. Přímo do finálového závodu bude nasazeno družstvo pořadatele závodu. V případě většího počtu přihlášených týmů (termín přihlášek 31. ledna 2008) má VV SPD právo na základě pořadí ve finále MČR dvojic 2007 týmy nasadit nebo určit systém kvalifikace do závodu.

5. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE
Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel jiné národní licence FMN. V případě většího počtu přihlášených jezdců (termín přihlášek 15. ledna 2008) má VV SPD právo na základě pořadí ve finále MČR 2006 jezdce nasadit nebo určit systém kvalifikace do závodu. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 075 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky na ledové ploché dráze. Finále Mistrovství České republiky na ledové ploché dráze 2008 se uskuteční jako seriál závodů, jehož výsledky se sčítají. Jezdcům budou do celkové klasifikace započteny všechny získané body. Pokud se některý ze závodů neuskuteční ani v náhradním termínu do 10. 2., nebude na jeho výsledek brán zřetel a budou započteny pouze odjeté závody. Při rovnosti bodů po skončení seriálu je rozhodujícím kritériem v případě pořadí na 1. – 3. místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě.

6. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV NA LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE
Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, která jsou do soutěže přihlášena prostřednictvím plochodrážních klubů nebo jako samostatný soutěžící. Do závodů budou přijati jezdci přihlášených týmů, držitelé platné licence vydané národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Družstvo tvoří dva závodníci uvedeni na zvláštní soupisce (termín uzávěrky soupisek pro tuto soutěž 15. 9. 2008). Jezdci mají právo startu v libovolném družstvu. Každý jezdec však může být uveden pouze na jediné soupisce. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 D Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky dvojic. Přímo do finálového závodu bude nasazeno družstvo pořadatele závodu. V případě většího počtu přihlášených týmů (termín přihlášek 31. ledna 2008) má VV SPD právo týmy nasadit nebo určit systém kvalifikace do závodu.

7. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DLOUHÉ PLOCHÉ DRÁZE
Do závodu budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel jiné národní licence FMN. V případě většího počtu přihlášených jezdců (termín přihlášek 30. června 2008) má VV SPD právo na základě pořadí ve finále MČR 2007 jezdce nasadit nebo určit systém kvalifikace do závoduToto mistrovství se řídí Přílohou N 074 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky na dlouhé ploché dráze.

8. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV NA PLOCHÉ DRÁZE
Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, která jsou do soutěže přihlášena prostřednictvím plochodrážních klubů.Do závodů budou přijati jezdci přihlášených týmů, držitelé platné licence vydané národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Každý celek musí nahlásit pevnou soupisku jezdců. V soupisce celku musí být uvedeno nejméně pět jezdců – držitelů licence AČR na základní soupisce, počet hostů není omezen. Jezdci, držitelé licence AČR, jsou domácí jezdci, držitelé národních licencí jiné FMN jsou vždy hosté. V každém závodě mohou nastoupit pouze dva hosté uvedení na soupiskách. Všechny změny v soupiskách, stejně jako ukončení všech přestupů dle přestupního řádu je 30. června 2008. Po tomto termínu je možné provést změnu v soupiskách týmů pouze na základě souhlasu všech účastníků soutěže, kterých se změna týká. (platí právo veta, tzn. , že souhlas musí být stoprocentní). Toto pravidlo se netýká přestupu juniora s bodovým průměrem do 0,5 bodu na jednu rozjížďku (seznam těchto jezdců na vyžádání předloží VV SPD AČR). Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky družstev – extraliga a je dvojstupňovou soutěží. Vítěz každého závodu získá 4 tabulkové body, druhý 3 body, třetí 2 body a čtvrtý 1 bod do celkové klasifikace. Každý účastník extraligy je povinen uspořádat na svém stadionu jeden závod v základní části a druhý závod v případě postupu mezi čtyři nejlepší týmy soutěže. Účastníci soutěže: PK Plzeň – stadion Plzeň – Bory, AMK ZP Pardubice – stadion Pardubice – Svítkov, AK Slaný – stadion Slaný, PSK OLYMP Praha – stadion AK Markéta při PSK Olymp Praha – Praha 6, PDK Grepl Mšeno – stadion Mšeno. Do druhé části soutěže postupují týmy, které obsadí po první části soutěže 1. – 4. místo. Termínová listina druhé části soutěže bude určena po posledním závodě první části soutěže. Termín druhého závodu na domácí dráze si účastníci vyberou v předem připravené termínové listině podle pořadí v první části soutěže. První si volí vítěz základní části, tým na druhém místě druhý atd. Týmy AK Markéta Praha a PDK Mšeno, které závody na své dráze nejezdí ve středu, si mohou zvolit termín svého závodu na jiný den v týdnu, termín závodu však musí být nejdříve den před daným termínema nejpozději tři dny po daném termínu. Termín závodu nesmí kolidovat se závody FIM, UEM. S jiným než takto vybraným termínem závodu musí písemně souhlasit všichni účastníci závodu. Do druhé části soutěže si týmy přenášejí tyto tabulkové body za umístění v první části soutěže: vítěz 4 tabulkové body, druhý 3 body, třetí 2 body a čtvrtý 1 bod, na jiné získané body nebude brán zřetel.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1) větší počet tabulkových bodů;
2) větší počet „malých“ bodů (součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže). V případě, že nemohou absolvovat účastníci soutěže v první části soutěže stejný počet jízd, budou body získané v jednotlivých jízdách přepočítány na průměrný zisk bodů v jízdě. Vyšší průměr pak nahrazuje větší počet malých bodů;
3) dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů;
4) větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže, pokud nelze použít předcházející pravidla.

9. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV
Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, která jsou do soutěže přihlášena prostřednictvím plochodrážních klubů. Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Družstvo tvoří jezdci uvedeni na soupisce. Každý jezdec však může být uveden pouze na jediné soupisce. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 C Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky tříčlenných družstev. Vítěz každého závodu získá 4 tabulkové body, druhý 3 body, třetí 2 body a čtvrtý 1 bod do celkové klasifikace. Každý účastník soutěže je povinen uspořádat dva závody. Účastníci soutěže: BM GRS Liberec – stadion Liberec – Pavlovice, AK Březolupy – stadion Březolupy, AMK ZP Pardubice – stadion Svitavy, AK Markéta při PSK Olymp Praha – Praha 6.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1) větší počet tabulkových bodů;
2) větší počet „malých“ bodů (součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže);
3) dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů;
4) větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže, pokud nelze použít předcházející pravidla.

10. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORSKÝCH DRUŽSTEV
Startují jezdci s platnou licencí v družstvech, která jsou do soutěže přihlášena prostřednictvím plochodrážních klubů. Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Družstvo tvoří jezdci uvedeni na soupisce. Každý jezdec však může být uveden pouze na jediné soupisce. Toto mistrovství se řídí Přílohou N 072 B Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorských družstev. Startují jezdci kterým v den konání závodu je nejméně 15 let a v roce konání šampionátu nepřesáhnou věkovou hranici 21 let (jezdci narozeni v roce 1987 a mladší). Vítěz každého závodu získá 5 tabulkových bodů, druhý 4 body, třetí 3 body a čtvrtý 2 body a pátý jeden bod do celkové klasifikace. Každý účastník soutěže je povinen uspořádat jeden závod. Účastníci soutěže: PK Plzeň – stadion Plzeň – Bory, AMK ZP Pardubice – stadion Pardubice – Svítkov, AK Slaný – stadion Slaný, AK Markéta při PSK Olymp Praha – Praha 6, PDK Grepl Mšeno – stadion Mšeno.

V celkové klasifikaci rozhoduje:
1) větší počet tabulkových bodů;
2) větší počet „malých“ bodů (součet všech bodů získaných v jednotlivých jízdách soutěže);
3) dodatková jízda jednoho jezdce z každého družstva s rovností bodů na 1. – 3. místě;
4) větší počet vyšších tabulkových bodů ze všech závodů soutěže, pokud nelze použít předcházející pravidla.

11. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ NA PLOCHÉ DRÁZE DO 125 CCM
Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou. V závodě může startovat i držitel licence jiné národní licence FMN. Startují jezdci, kterým je v den konání závodu je nejméně 10 let a v roce konání šampionátu nepřesáhnou věkovou hranici 16 let (jezdci narozeni v roce 1992 a mladší). Toto mistrovství se řídí Přílohou N 078 Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů na ploché dráze ve třídě do 125 ccm.V každém závodě získá vítěz závodu 25 bodů, druhý v pořadí 22 bodů, třetí 18 bodů, čtvrtý 16 bodů a dále 14-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Každému jezdci se započtou všechny dosažené výsledky. Mistrem České republiky se stane jezdec, který získá největší počet bodů. Při rovnosti bodů po skončení seriálu je rozhodujícím kritériem v případě pořadí na 1. – 3. místě dodatkové jízda a na ostatních místech lepší dosažený výsledek v posledním finálovém závodě. VV SPD AČR vyhlásí v případě dokončení všech technických náležitostí mistrovství republiky této kategorie v závodech na krátké dráze (do 250 metrů). Termín vyhlášení této soutěže nejpozději k 30.3. 2008. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách Autoklubu České republiky. Toto mistrovství by se řídilo Přílohou N 078 A Národních sportovních řádů Mistrovství České republiky juniorů na ploché dráze ve třídě do 125 ccm na krátké dráze.

————————————————————————————-

Kalendář závodů 2008

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ
03.05. Kopřivnice semifinále AK PD Kopřivnice v AČR
13.05. Praha finále 1 AK Markéta při PSK Olymp Praha
14.05. Pardubice finále 2 AMK ZP Pardubice v AČR
26.07. Liberec finále 3 Plochá dráha v AČR Liberec

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV – EXTRALIGA
15.04. Praha AK Markéta při PSK Olymp Praha
30.04. Pardubice AMK ZP Pardubice v AČR
28.05. Plzeň PK Plzeň v AČR
18.06. Slaný AK Slaný v AČR
dodatečně Mšeno PK při SK Mšeno v AČR
06.08. dodatečně
27.08. dodatečně
10.09. dodatečně
24.09. dodatečně

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV
27.05. Praha AK Markéta při PSK Olymp Praha
31.05. Svitavy AK Svitavy v AČR
14.06. Březolupy AK Březolupy v AČR
05.07. Liberec Plochá dráha v AČR Liberec
09.08. Březolupy AK Březolupy v AČR
30.08. Liberec Plochá dráha v AČR Liberec
13.09. Svitavy AK Svitavy v AČR
16.09. Praha AK Markéta při PSK Olymp Praha

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DVOJIC
27.09. Březolupy AK Březolupy v AČR

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ
12.04. Pardubice AMK ZP Pardubice v AČR
25.04. Slaný AK Slaný v AČR
10.06. Praha AK Markéta při PSK Olymp Praha
25.06. Plzeň – do 19 let PK Plzeň v AČR
28.06. Kopřivnice AK PD Kopřivnice v AČR
25.07. Mšeno PK při SK Mšeno v AČR
01.10. Plzeň PK Plzeň v AČR

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORSKÝCH DRUŽSTEV
26.04. Slaný AK Slaný v AČR
29.04. Praha AK Markéta při PSK Olymp Praha
21.06. Mšeno PK při SK Mšeno v AČR
13.08. Pardubice AMK Pardubice v AČR
03.09. Plzeň PK Plzeň v AČR

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA DLOUHÉ DRÁZE
27.07 Mariánské Lázně AMK Mariánské Lázně v AČR

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE
02.02. Divišov AK Divišov v AČR
03.02. Osečná 09.02. Divišov / Osečná / Růžená

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE DRUŽSTEV
09.02. Růžená AK Divišov v AČR

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ VE TŘÍDĚ 125 CCM(závody se uskuteční při těchto sportovních podnicích)
12.04. Pardubice AMK ZP Pardubice v AČR
26.04. Slaný AK Slaný v AČR
29.04. Praha AK Markéta při PSK Olymp Praha
21.06 Mšeno PK při SK Mšeno v AČR
25.06. Plzeň – do 19 let PK Plzeň v AČR
13.08. Pardubice AMK Pardubice v AČR
22.08. Slaný –Memoriál A. Vildeho AK Slaný v AČR
30.08. Liberec Plochá dráha v AČR Liberec
03.09. Plzeň PK Plzeň v AČR

VOLNÉ ZÁVODY
01.05. Mšeno Memoriál Emila Sovy PK při SK Mšeno v AČR
01.05. Slaný VC Král.města juniorů 125 AK Slaný v AČR
02.05. Chabařovice Závod juniorů 125 ccm SC Chabařovice v AČR
03.05. Liberec Závod juniorů 125 ccm Plochá dráha v AČR Liberec
04.05. Divišov Závod juniorů 125 ccm AK Divišov v AČR
04.05. Mariánské Lázně AMK Mariánské Lázně v AČR
21.06. Chabařovice Memoriál Jiřího Hurycha SC Chabařovice v AČR
01.08. Mšeno Memoriál A. Kaspera PK při SK Mšeno v AČR
03.08. Divišov Cena města Divišov AK Divišov v AČR
24.08. Pardubice AMK ZP Pardubice v AČR
23.08. Slaný Memoriál A.Vildeho AK Slaný v AČR
23.08. Svitavy AK Svitavy v AČR
24.08. Liberec Plochá dráha v AČR Liberec
28.09. Kopřivnice AK PD Kopřivnice v AČR
03.10. Pardubice Zlatá stuha AMK ZP Pardubice v AČR
04.-05.10. Pardubice Zlatá přilba AMK ZP Pardubice v AČR
06.10. Praha Memoriál L. Tomíčka AK Markéta v AČR
11.10. Mšeno Super Prix PK při SK Mšeno

Leave a Reply